USB

USB ose ndryshe Universal Serial Bus është një standart i lidhjes se dy pajisjeve elektronike duke perfshire këtu edhe lidhjen e një telefoni me një kompjuter.

Klevis
Student ne degën inxhinieri Kompjuterike, gjithmonë i fiksuar pas lajmeve te fundit rreth botës së teknologjisë. Dëshira për të informuar shqiptarët rreth këtyre lajmeve më bëri që të jem pjesë e ose.al.