Hash

Hash janë funksione matematikore që përdoren për enkodimin e shënimeve në kompjuterike. Këto funksione (alogritme) për dallim nga algoritmet për enkriptim, nuk kanë çelës për enkriptim e as për dekriptim. Funksionet Hash janë krijuar për shmangjen e problemit që ekzistonte në nënshkrimet dixhitale. Problemi ishte se për një dokument shumë të gjatë, nënshkrimi duhet të ishte shumë i gjatë. Por me Funksionet Hash ky problem është zgjidhur sepse përmes tyre për çfarëdo teksti që merret si hyrje për Algoritmet Hash (sinonim për Funksionet Hash) rezultati është fiks. Përveçse te nënshkrimet digjitale, Funksionet Hash përdoren shumë edhe në fusha tjera të Kriptografisë

Klevis
Student ne degën inxhinieri Kompjuterike, gjithmonë i fiksuar pas lajmeve te fundit rreth botës së teknologjisë. Dëshira për të informuar shqiptarët rreth këtyre lajmeve më bëri që të jem pjesë e ose.al.