Bandwidth

Në shkencat kompjuterike dhe telekomunikacionet, bandwidth tregon sasinë e të dhënave informative që mund të transferohen, nëpërmjet një lidhjeje, në një periudhë të caktuar kohe dhe amplituda e të cilave është në analogji me bandën në fushën fizike.

Albani
I diplomuar në Inxhinieri në Itali, kam si pasion teknologjinë mobile duke u fokusuar më shumë te akserorët nga më të ndryshmit. Më pëlqen të shkruaj mbi informacionet e reja të botës teknologjike dhe prandaj krijova "ose.al - Shtëpia e teknologjisë".
http://www.ose.al